El Despatx

Boutique Legal que aposta fermament per un assessorament integral a través de l’especialització, compaginant el treball en equip amb la qualitat professional i humana de tots els seus membres.

 

La frase de la setmana
“Para alcanzar lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho”
twitteja aquesta frase
 • Corporate Compliance

  Dret Penal Econòmic i Corporate Compliance

  Compliance & Defensa o acusació de persones físiques i jurídiques davant les diferents jurisdiccions penals.

 • Litigation

  Dret Processal i Arbitratge

  Defensa lletrada en litigis i arbitratges nacionals i internacionals.

 • Corporate & Tax Law

  Dret Mercantil-Societari i Fiscal Nacional i Internacional

  Assessorem a empreses i emprenedors amb l'objectiu d'aportar valor en el seu negoci.

 • Dret Digital

  Technology, Media & Telecommunications

  Oferim als nostres clients seguretat jurídica en l'entorn digital i tecnològic.

Informació legal
x

Empresa: FAD Legal Boutique, S.L.P.

NIF: B-65851966

Direcció: Francesc Macià 38, 12-5

Telèfon: + 34 937 242 294

e-mail: info@fortunylegal.com

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Protecció de dades personals

Àmbit d'aplicació.- La present política de seguretat afecta qualsevol dada de caràcter personal dels usuaris d'Internet (en endavant, "els Usuaris") que visitin la pàgina web https://www.fortunylegal.com/ (en endavant, "la Pàgina Web" ), i omplin els formularis de sol licitud de reserva disponibles a la mateixa. Les dades personals dels usuaris seran tractades exclusivament pels anunciants de la Pàgina Web d'acord amb la seva pròpia política de seguretat. La Pàgina Web és gestionada per FAD Legal Boutique, S.L.P. amb CIF B-65851966 i domicili social al carrer Francesc Macià 38, 12-5 (en endavant, "el Prestador del Servei").

Informació als usuaris de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, el Prestador del Servei, com a mer encarregat del tractament, compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD") i la resta de legislació que la desenvolupa.

Finalitat del tractament: Les dades personals facilitades pels usuaris seran tractats pels anunciants de la pàgina web amb la finalitat de gestionar la seva petició, quedant arxivats en fitxers de la seva responsabilitat.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Els Usuaris que facilitin les seves dades personals, podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, sol·licitant per correu postal als anunciants de la pàgina web i, amb caràcter subsidiari, davant FAD Legal Boutique, S.L.P. amb CIF B-65851966 i domicili social al carrer Francesc Macià 38, 12-5, incloent, còpia del DNI o NIF del titular de les dades o bé enviant un email a info@fortunylegal.com. En aquest segon cas el Prestador del Servei es limitarà a tramitar la seva sol·licitud a l'anunciant que correspongui, segons el que estableix l'article 26 del Reial Decret 1720/2007.

Caducitat de les dades: Pels formularis de consulta que facilitin bé per la web o qualsevol altre tipus de formulari, un cop realitzada la gestió per la que s'ha fet la consulta les dades es destruiran passats 60 dies.

Seguretat.- El Prestador del Servei assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures tècniques i organitzatives de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat; especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. El Prestador del Servei no serà responsable, en cap cas, de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència dels Usuaris pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals. 

Veracitat de les dades.-  Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.

¿Necessita ajuda?

Nom*:
E-mail*:
Telèfon*:
¿En què podem ajudar-lo?*:
Enviar *Camp obligatori.

Política de cookies